05 грудня 2023 року pediatric2@pdmu.edu.ua tel:(0532) 60-64-91

Діяльність кафедри в рамках післядипломної роботи здійснюється шляхом підготовки лікарів-інтернів та лікарів-слухачів.

Інтернатура з фаху «Педіатрії» проводиться у формі освітньої частини навчання (кафедра педіатрії №2 ПДМУ) та практичної частини навчання (стажування на клінічних базах лікувальних установ м. Полтави та Полтавської області):

 • Центр спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»;
 • КП «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради;
 • Відокремлений структурний підрозділ «МЕДІОН KIDS» ЛДЦ ТОВ МЛДЦ «МЕДІОН»;
 • КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»;
 • КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради»;
 • КНП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради».

Основною клінічною базою кафедри є Центр спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради» (ЦСПД), адреса: 36011, м.Полтава, вул. Шевченка, 34; (тел. (0532) 60-64-91). Ліжковий фонд ЦСПД становить 104 ліжка: педіатричне відділення (гастроентерологічний, алергологічний, нефрологічний та кардіологічний профіль) – 60 ліжок; центр дитячої неврології, епілептології та  орфанних захворювань – 24 ліжка; відділення інтенсивного виходжування новонароджених №2 – 10 ліжок; центр реабілітації дітей «Долоньки добра» на 10 ліжок та відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей.

Підготовка педіатрів в інтернатурі здійснюється за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури, пріоритетними завданням якої є удосконалення професійних навичок з основних розділів педіатрії, вивчення клініки та діагностики дитячих захворювань, методів консервативного лікування та інтенсивної терапії. Протягом дворічного періоду інтернатури типовим навчальним планом підготовки лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія» передбачено 16 місяців навчання на клінічних базах стажування та 6 місяців на кафедрі педіатрії №2 ПДМУ.

Виконання курсів навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовну кількість годин, які виділяються для засвоєння певного розділу програми та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному із відділень. При відсутності в базовій лікувально-профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в навчальному плані, використовуються відповідні відділення інших лікувально-профілактичних установ. При виробничій необхідності, враховуючи майбутнє працевлаштування молодих спеціалістів, керівники можуть вносити незначні корективи в графік базового стажування, акцентуючи увагу на роботу за місцем майбутнього працевлаштування.

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву базової лікувально-профілактичної установи. На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, що встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження інтернатури при здійсненні функції лікаря він володіє правами і несе відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн-педіатр повинен оволодіти певним переліком практичних навичок. В переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень – ознайомлення з даним питанням; 2-й – теоретичне засвоєння та уміння застосовувати набуті знанні навички при курації хворих; 3-й – оволодіння, тобто вміння самостійно виконувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих дітей.

Практична підготовка лікарів-інтернів на базах стажування досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів у діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення. Лікарі-інтерни здійснюють діагностично-лікувальний процес у прикріплених за ним хворих в певному обсязі навантаження, що залежить від профілю відділення. У вказаних хворих, в рамках можливого, лікар-інтерн виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря.

Керівники приділяють особливу увагу підбору хворих відповідно до тематики циклу в даний період проходження інтернатури. Також враховуються можливості інтерна самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, інтерни не обмежуються роботою тільки з закріпленими за ними хворими. Вони знають усіх пацієнтів у відділенні, щоденно ознайомлюються з динамікою захворювання та лікування важкохворих, з складностями в діагностиці, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності інтерна йому доручається виконання різноманітних маніпуляцій, надається можливість організовувати додаткові дослідження, стежити за виконанням відповідних призначень.

В рамках освітньої частини навчання на кафедрі великий відсоток часу виділяється на систематичну підготовку до здачі ліцензійного іспиту «Крок 3». З метою забезпечення зручності індивідуальної роботи на кафедрі лікарі-інтерни мають змогу працювати не лише з персональними варіантами тестів, які роздруковані в необхідній кількості, але також тренувати свої знання у комп’ютерному класі. Для позааудиторної підготовки надається можливість користування електронним варіантом даних тестів та виділена кімната для самостійного опрацювання тестових завдань, що дає можливість проходити тестування в on-line режимі.

З метою уніфікованого підходу до навчання, співробітниками кафедри у 2019 році опублікований навчально-методичний посібник «Організація інтернатури з педіатрії на базах стажування». Всім керівникам заочних баз стажування передані друковані екземпляри.

Післядипломна підготовка слухачів здійснюється за програмою безперервного професійного розвитку шляхом проведення циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення. Згідно навчально-виробничого плану кафедри для лікарів-спеціалістів проводяться цикли тематичного удосконалення:

 • «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям», 78 годин;
 • «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», 78 годин;
 • «Алергопатологія та імунодефіцитні стани у дітей», 78 годин;
 • «Актуальні питання дитячої гастроентерології та гепатології», 78 годин;
 • «Актуальні питання дитячої нефрології та гематології», 78 годин.

Основні цілі та задачі, які ставить перед собою кафедра є формування в лікарів-інтернів та лікарів-слухачів навичок клінічного мислення і практичної діяльності, підготовка висококваліфікованого лікаря-спеціаліста, який володіє широким об’ємом теоретичних знань, здатного успішно вирішувати професійні завдання, уміло провести диференційно-діагностичний пошук, надати медичну допомогу в повному обсязі, провести профілактичні та реабілітаційні заходи зі збереження здоров’я молодого покоління.