05 грудня 2023 року pediatric2@pdmu.edu.ua tel:(0532) 60-64-91

Історія кафедри педіатрії №2 починається з часу організації одонтологічного факультету при Харківському державному медичному інституті. Протягом перших 15 років (з 1926 по 1941) завідувачем курсу дитячих хвороб був доцент О.П. Браунштейн.

З 1945 по 1954 роки на курсі викладали видатні педіатри Г.П. Тец, С.Я. Шаферштейн, Л.А Гільман. З 1954 по 1964 роки кафедру очолював професор Л.А Гільман. Його наукові роботи присвячені особливостям перебігу пневмоній та пупкового сепсису, а також впливу патології зубів на функцію печінки у дітей. Роботи Л.А Гільмана мали велике значення для практичної педіатрії.

Послідовником Л.А Гіль мана стала доцент Є.І. Приходько, яка очолювала курс дитячих хвороб у 1964-1968 роках. Наукова тематика присвячена вивченню клініки та патогенезу гінгівіту у дітей. Під керівництвом Є.І.Приходько практичними лікарями міста Харкова виконано 42 наукові роботи.

З 1968 по 1969 роки обов’язки завідуючого кафедри виконував к.мед.н. В.І.Богашов.

З 1970 по 1974 роки кафедру очолював к.мед.н. М.М. Пєший. Наукова тематика в цей час включала вивчення функціональних особливостей серцево-судинної системи та фізичного розвитку дітей з вродженими дефектами верхньої губи та піднебіння.

У 1975 році курс реорганізований у кафедру дитячих хвороб. З 1975 по 1977 роки кафедру очолювала професор С.К. Ткаченко. Наукова діяльність кафедри була присвячена вивченню стану імунної системи у новонароджених при гнійно-септичних захворюваннях. Велика увага приділялась практичній роботі кафедри.

На кафедрі впроваджується проблемне вивчення тем, розроблюються програма контролю знань студентів. Наукова тематика охоплювала вивчення гомеостазу та мікроциркуляції у дітей раннього віку. Співробітниками кафедри у цей час було захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертації (доцент М.М. Пєший). 

З 1984 по 2002 роки кафедрою завідував доктор медичних наук, професор, академік УАННП М.М. Пєший. Наукова робота в цей час спрямована на вивчення стану здоров’я дітей раннього віку. Спільно з кафедрою акушерства проводиться вивчення психосоматичного розвитку недоношених дітей.

З 1998 року науковий напрямок роботи кафедри дитячих хвороб присвячений вивченню стану перекисного окислення ліпідів та мікроциркуляції у дітей з малою вагою.

З 2002 року очолює кафедру педіатрії №2 доктор медичних наук, професор Крючко Тетяна Олександрівна.

професор Крючко Т.О.

Наукова діяльність кафедри орієнтована на дослідження клініко-імунологічних та генетичних особливостей розвитку бронхіальної астми, вторинного пієлонефриту, гепатитів та ожиріння у дітей. Клінічною базою кафедри є Центр спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради» (ЦСПД), адреса: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 34; (тел. (0532) 60-64-91).
Електронна адреса: pediatric2@pdmu.edu.ua