04 грудня 2022 року Мапа сайту

Навчально-методична робота на кафедрі регламентована законами України "Про вищу освіту", "Про освіту", Положенням про організацію освітнього процесу в Полтавському державному медичному університеті. 

Навчання на кафедрі проводиться за кредитно-модульною системою.

 

Навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі:

1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Педіатрія (нормативна дисципліна, ОК 23) -  здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів медичного факультету №1, 2 (зі скороченим нормативним терміном навчання), міжнародного факультету за спеціальністю 222 "Медицина" (8 семестр);
 • Педіатрія, в тому числі медична генетика (нормативна дисципліна ОК 23) -  здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів медичного факультету №2, за спеціальністю 228 "Педіатрія" (8 семестр);
 • Педіатрія (вибіркова дисципліна, ВК 30) -  здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ІV курсів стоматологічного факультету, міжнародного факультету за спеціальністю 221 "Стоматологія" (8 семестр);
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами (М 1 - Педіатрія) (нормативна дисципліна, ОК 25) для студентів 6 курсу медичного факультету №1, 2 (зі скороченим нормативним терміном навчання), міжнародного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» (11-12 семестр);
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами (М 1 - Педіатрія) (нормативна дисципліна, ОК 25) для студентів 6 курсу медичного факультету № 2 за спеціальністю 228 «Педіатрія» (11-12 семестр);
 • Виробнича лікарська практика з педіатрії  (курс за вибором, ВК 35)  - здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти медичного факультету №1, 2 (зі скороченим нормативним терміном навчання), міжнародного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» (8 семестр).
 • Виробнича лікарська практика з педіатрії  (курс за вибором, ВК 27)  - здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти медичного факультету №1, 2 (зі скороченим нормативним терміном навчання), міжнародного факультету за спеціальністю 228 «Педіатрія» (8 семестр).

2. Післядипломна освіта:

 • Інтернатура з фаху «Педіатрія»
 • Післядипломна підготовка слухачів здійснюється за програмою безперервного професійного розвитку шляхом проведення циклів:
 • спеціалізація
 • стажування
 • тематичне удосконалення.

Згідно навчально-виробничого плану кафедри для лікарів-спеціалістів проводяться цикли тематичного удосконалення:

 • «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям», 78 годин;
 • «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», 78 годин;
 • «Алергопатологія та імунодефіцитні стани у дітей», 78 годин;
 • «Актуальні питання дитячої гастроентерології та гепатології», 78 годин;
 • «Актуальні питання дитячої нефрології та гематології», 78 годин.