04 грудня 2022 року Мапа сайту

Куратор студентської наукової групи кафедри педіатрії №2 – асистент Филенко Дарина Миколаївна. Староста групи – Матяж Дар'я Сергіївна, студентка 6 курсу 13 групи медичного факультету №1.

У студентській науковій групі кафедри займаються студенти 4-6 курсу медичних факультетів №1 та №2. Члени групи активно беруть участь у проведенні засідань СНГ, науково-практичних конференціях, майстер-класах, тренінгах для удосконалення свої знань та практичних навичок.

Заняття в студентській науковій групі включає індивідуальну роботу кожного студента під керівництвом викладача кафедри та колективні засідання, присвячені певним навичкам, якими повинен оволодіти науковець (методологія написання аналітичного огляду літератури, планування наукового дослідження, написання тез, наукових доповідей та статей, створення презентацій). В той же час, кожне заняття складається з інтерактивної лекції з актуальних питань педіатрії, які готують асистенти та доценти кафедри з наступним обговоренням та оглядом періодичної літератури з відповідної тематики. Також в процесі проведення заняття проводиться розбір складних і в той же час цікавих клінічних випадків педіатричних пацієнтів. Окрім того, що на засіданні гуртківці можуть заслухати наукові доповіді викладачів та своїх колег, вони можуть представити свої напрацювання. Для покращення навчально-пізнавальної діяльності впроваджено використання інноваційних технологій, які активізують навчальний процес. Так, деякі засідання наукової групи проводяться методом ситуаційного аналізу та ігрового проектування.

Члени наукової групи приймають активну участь в науково – дослідній роботі кафедри в таких напрямках діяльності, як дитяча гастроентерологія, дитяча алергологія, дитяча кардіологія та дитяча нефрологія.

Засідання проводяться 1 раз на місяць згідно плану роботи СНГ.

Здобутки членів студентської наукової групи кафедри педіатрії №2 за 2020/2021 роки

  • Студентка 13 групи 5 курсу медичного факультету №1 Матяж Д. С. посіла І місце у Підсумковій науково-практичній конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педіатрія» у 2020/2021 н.р., яка відбулася в приватному вищому навчальному закладі «Київський медичний університет» МОН України, м. Києва, 15 квітня 2021 року з роботою на тему: “Регіональні особливості сенсибілізації дітей із сезонним алергічним ринітом”. Докор медичних наук, професор, представник головної педіатричної організації Європейського Союзу та Вільнюського університету Арунас Валіуліс привітав з перемогою старосту студентської наукової групи кафедіатрії №2 Матяж Д. С. та обговорив можливості стажування в Литві у 2022 р., в якості винагороди за здобуту в Підсумковій науково-практичній конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.