04 грудня 2022 року Мапа сайту

Наукова робота кафедри направлена на вирішення найбільш актуальних проблем клінічної педіатрії і проводиться у тісній співпраці з науковими установами України, проблемними лабораторіями установ і закладів. Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, яка здійснюється згідно розробленого і затвердженого  плану наукової роботи кафедри.

На кафедрі педіатрії №2 завершилось виконання ініціативної науково-дослідної роботи Полтавського державного медичного університету «Вивчення патогенетичних механізмів реалізації найбільш поширених захворювань  дитячого віку,  оптимізація діагностики та лікування». (№ держреєстрації 0117U004683). В рамках науково-дослідної роботи аспірант Бубир Л.М. успішно захистила дисертаційну роботу «Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина». Асистент кафедри Щербак В.В. продовжує навчання в аспірантурі (очній вечірній) і працює над виконанням дисертаційної роботи «Вивчення ефективності лікування та прогнозування перебігу сезонного алергічного риніту у дітей з урахуванням циркадіанного молекулярного годинника» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «Педіатрія», науковий керівник д.мед.наук, професор Крючко Т.О. (2020-2024 рр.).  Дисертаційна робота  виконується згідно строків  календарного плану.

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 117 друкованих праць, з них 65 статей (з них статей у журналах, що входять у науково-метричну базу даних -16), 29 тез, 2 підручника, 8 монографій, 3 інформаційних листа, патент на корисну модель  і 2 нововведення. Результати роботи неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах,  де виступали з доповідями: доповідей – 156; - міжнародних – 37.

З 2022 року співробітники кафедри розпочали виконання ініціативної НДР: «Оптимізація ранньої діагностики, лікування та визначення прогнозу найбільш поширених захворювань дитячого віку». Термін виконання 2022-2026 рр.  (№ держреєстрації 0122U001876). В рамках науково-дослідної роботи планується виконання дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія».

На сьогоднішній день на базі кафедри педіатрії № 2 проводяться два міжнародних мультицентрових дослідження: 1)“26-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійно-сліпе випробування фази 3 в паралельних групах із 26-тижневим подовженим періодом із міркувань безпеки для оцінювання безпеки й ефективності дапагліфлозіну в дозі 5 і 10 мг та саксагліптіну в дозі 2,5 і 5 мг у пацієнтів дитячого віку хворих на цукровий діабет 2-го типу, віком від 10 років та старше, але які не досягли 18-річного віку”, 2) “Однорічне плацебо-контрольоване дослідження III фази з оцінки ефективності та безпеки таблетки для сублінгвальної імунотерапії (SLIT-tablet) при алергії на кліща домашнього пилу у дітей (5–11 років) з ринітом/ринокон'юнктивітом, викликаним  кліщем домашнього пилу, з або без астми  ”.