04 грудня 2022 року Мапа сайту
Крючко Тетяна Олександрівна

Крючко Тетяна Олександрівна

доктор медичних наук, професор

У 1978 році з відзнакою закінчила Полтавський медичний стоматологічний  інститут. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Вплив простагландинів на стан гемостазу, перекисного окислення ліпідів і фізіологічної антиоксидантної системи організму», а у 2001 – докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування системи профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику» за спеціальністю «педіатрія».  У 2019 році – отримала звання академіка Академії наук вищої школи України.

Основні напрямки наукової діяльності Т.О. Крючко пов’язані з актуальними проблемами сучасної педіатрії, що стосуються аспектів діагностики та лікування захворювань гепатобіліарної системи у дітей, генетичних механізмів розвитку алергічних, нефрологічних та гастроенетрологічних захворювань. Т.О. Крючко не лише активно генерує наукові ідеї, а й наполегливо і послідовно втілює їх у життя.

Підсумком багаторічної роботи є підготовка 15 кандидатів наук, 14 магістрів, 14 клінічних ординаторів. Результати наукових досліджень найшли своє відображення у більш ніж 500 наукових роботах.

Крючко Т.О. – гарант галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійна програма спеціаліста другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 - «Охорона здоров’я», за спеціальністю 228 – «Педіатрія» (Полтава, 2017).

Є експертом фахової експертизи «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» МОЗ України; член мультидисциплінарної робочої групи з розробки стандартів медичної допомоги за напрямком «Педіатрія та неонатологія» (наказ МОЗ України  від 18.08.2020 № 1908 );  позаштатний експерт Національної служби здоров’я України за напрямом «Стаціонарна допомога дітям та дорослим без хірургічних втручань» (наказ №234 від 16.09.2020 р.); член Правління Асоціації педіатрів-гастроентерологів і нутриціологів України; голова Полтавського обласного медичного товариства педіатрів; голова Проблемної комісії Полтавського державного медичного університету з фаху «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія».

Неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України; нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2001 р.); Почесною грамотою МОН України (2011 р.).

Під керівництвом проф. Крючко Т.О. студентка ІV курсу медичного факультету №1 Матяж Д. С. отримала диплом І ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Педіатрія» у 2020/2021 н.р. (15 квітня 2021 р.) та стажування в Литві у 2022 р. 

Є членом редакційної ради та редакційної колегії міжнародних фахових журналів «Wiadomości Lekarskie»; також член редакційної ради фахових журналів «Світ медицини та біології» (входить до наукометричної бази Web of Science); та державного науково-практичного видання «Здоровье ребёнка».

Електронна пошта: drkryuchko@gmail.com 


Танянська Світлана Михайлівна

Танянська Світлана Михайлівна

 кандидат медичних наук, доцент.

В 1985 році закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Особливості серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з гострим гломерулонефритом». Доцент кафедри з 2004 року. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Педіатрія». Отримала спеціалізацію за фахом «Дитяча кардіоревматологія» в 1989 році. Проводить лікувальну роботу в педіатричному відділенні (кардіоревматологічні ліжка» в КП Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня». Автор 153 наукових праць, 5 деклараційних патентів на винахід, 2 нововведень. Відповідає за виховну роботу на кафедрі. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: svetlana.tanianskaia@gmail.com


Коленко Ірина Олексіївна

Коленко Ірина Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент.

В 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. Захищена кандидатська дисертація «Вивчення фізичного розвитку та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей препубертатного та пубертатного віку, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді», 2008 р. Має вищу лікарську категорію. Є автором більше 90 друкованих робіт. Відповідає за навчальний процес на кафедрі. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: stella556@gmail.com


Несіна Інна Миколаївна

Несіна Інна Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент.

В 1998 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1999 році з відзнакою закінчила навчання в магістратурі за фахом «Педіатрія». У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Педіатрія» на тему «Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних показників у дітей з хронічним гепатитом В». Є автором 140 друкованих наукових праць. Відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри.
Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Педіатрія», першу - «Дитяча гастроентерологія». Напрямок науково-практичної діяльності – дитяча гастроентерологія. Є членом Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України та Асоціації педіатрів України. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Адреса електронної пошти: nesinainna@gmail.com


Пода Ольга Анатоліївна

Пода Ольга Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2006 році. Після закінчення інтернатури навчалася у клінічній ординатурі, потім – в аспірантурі кафедри педіатрії №2 (2011-2014 рр.). В 2015 році захищена кандидатська дисертація: "Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку та діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей". Є автором понад 50 друкованих наукових робіт. Має сертифікат APTIS з рівня володіння англійською мовою С1, проводить заняття з англомовними студентами. Отримала спеціалізацію з дитячої гастроентерології (2017 р.). Лікувальну роботу проводить в педіатричному відділені №1 (гастроентерологічні ліжка) КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради». Відповідальна за проведення лікувальної роботи кафедри. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: olha.poda@gmail.com 


Бубир Людмила Миколаївна

Бубир Людмила Миколаївна

доктор філософії, асистент кафедри

У 2015 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». З 2015 по 2017 рр. проходила інтернатуру з фаху «Педіатрія», паралельно навчалася в магістратурі. У 2017 році захистила освітньо-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за спеціальністю «Педіатрія» за темою «Запальні зaxвopювaння кишeчникa у дiтeй: cучacнi acпeкти дiaгнocтики». У 2021 році захистила дисертаційну роботу на  здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина на тему: «Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту» під керівництвом д.мед.н., проф. Крючко Т. О.. Має сертифікат APTIS з рівня володіння англійською мовою В2. Автор 20 друкованих праць. Відповідальна за роботу студентської наукової групи та за організацію навчального процесу в ННІПО на базі кафедри педіатрії №2.

Електронна пошта: lyudmila.bubyr@ukr.net 


Кузьменко Наталія Валентинівна

Кузьменко Наталія Валентинівна

асистент кафедри

У 2003 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії №2 працювала на посаді дільничного лікаря-педіатра в поліклінічному відділенні №2 Дитячої міської клінічної лікарні. На кафедрі педіатрії №2 працює з вересня 2015 року. Має першу лікарську категорію з фаху "Педіатрія". Є автором 25 друкованих наукових робіт. Відповідальна за надання інформації та новин на веб-сайт академії. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: nnataliia79@gmail.com


Щербак Вікторія Валеріївна

Щербак Вікторія Валеріївна

асистент кафедри, аспірант

В 2011 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «лікувальна справа». У 2011-2013рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2. З 2013 -2017 рр працювала в перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. На кафедрі педіатрії №2 працює з вересня 2018 року. З вересня 2020 року аспірант очної (вечірньої) форми навчання на кафедрі педіатрії № 2. Виконується дисертаційна робота на тему: «Вивчення ефективності лікування та прогнозування перебігу сезонного алергічного риніту у дітей з урахуванням циркадіанного молекулярного годинника». Автор 11 друкованих праць. Лікувальну роботу проводить в педіатричному відділені №2 (алергологічні ліжка) КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради». Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: vika82945@gmail.com 


Филенко Дарина Миколаївна

Филенко Дарина Миколаївна

аспірант

У 2020 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Української медичної стоматологічної академії. У 2020-2022 роках пройшла інтернатуру зі спеціальності «Педіатрія» на базі КП «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» з проходженням очної частини навчання на кафедрі Педіатрії №2 Полтавського державного медичного університету. 

Тема запланованої дисертаційної роботи: «Дослідження цитокінового статусу та морфологічних змін слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей з ерозивно-виразковими захворюваннями гастродуоденальної зони на фоні інфікування вірусом Епштейна-Барр»Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів. 

Електронна пошта: filenkod052@gmail.com

 


Білоброва Ольга Вікторівна

Білоброва Ольга Вікторівна

асистент кафедри

У 2015 році закінчила педіатричний факультет ВДНЗУ « Українська медична стоматологічна академія». Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії в Харківській Медичній Академії післядипломної освіти працювала на посаді дільничого лікаря- педіатра в Шосткинській дитячій лікарні ( Сумська область). З лютого 2021 року та по цей час займає посаду лікаря- педіатра поліклінічного відділення «МЛДЦ» «МЕДІОН КІДС».

Електронна пошта: olga.stovba0505@gmail.com 

Волжан Валерія Вікторівна

Волжан Валерія Вікторівна

асистент кафедри

В 2011 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю "лікувальна справа". У 2012-2014 рр. навчалась в інтернатурі за фахом "Педіатрія" на кафедрі педіатрії №2. З 2014р. по 2019р. працювала на приймальному відділенні лікарем - педіатром в Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні. Із 2019р. має другу лікарську категорію з фаху "Педіатрія". Із 2019р. по 2020р. працювала лікарем-педіатром у відділенні невідкладної допомоги ТОВ "МЛДЦ МЕДІОН".У травні 2020р. отримала спеціалізацію за фахом "Дитяча кардіоревматологія". З 2020р. та по цей час займає посаду лікаря -педіатра поліклінічного відділення та лікаря - кардіоревматолога дитячого в "МЕДІОН КІДС"

Електронна пошта: 

Климко Дарія Олександрівна

Климко Дарія Олександрівна

асистент кафедри

У 2019 році закінчила медичний факультет 2 Української медичної стоматологічної академії. З 2019 по 2021 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі педіатрії 2. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: dklimko0307@gmail.com

Олійніченко Марина Олександрівна

Олійніченко Марина Олександрівна

асистент кафедри

У 2019 році закінчила медичний факультет 2 Української медичної стоматологічної академії. З 2019 по 2021 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі Педіатрії 2. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

Електронна пошта: marinaolijnichenko@gmail.com