04 грудня 2022 року Мапа сайту

Клінічною базою кафедри є Центр спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради» (ЦСПД), адреса: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 34; (тел. (0532) 60-64-91). Ліжковий фонд ЦСПД становить 104 ліжка: педіатричне відділення (гастроентерологічний, алергологічний, нефрологічний та кардіологічний профіль) – 60 ліжок; центр дитячої неврології, епілептології та  орфанних захворювань – 24 ліжка; відділення інтенсивного виходжування новонароджених №2 – 10 ліжок; центр реабілітації дітей «Долоньки добра» на 10 ліжок та відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей. В 2018 р. відбулося розширення бази кафедри – розташування учбової кімнати (компʼютерний клас) на базі Комунального некомерційного підприємства «Полтавська центральна районна клінічна лікарня» Полтавської районної ради, з 2019 р. учбові заняття також проводяться на базі лікувально-діагностичного центру «Медіон» та Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради».

Основні напрямки консультативно-лікувальної роботи співробітників кафедри

Згідно договору про співробітництво між Центром спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства (ЦСПД) «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради» та Полтавського державного медичного університету співробітниками кафедри надається консультативно-лікувальна допомога дітям, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в ЦСПД, дитячый консультативній поліклініці та дитячих лікувальних закладах міста і районів області.

Всі асистенти та доценти кафедри згідно графіку (щотижня кожного місяця) та за фіксованим розподілом по відділенням ЦСПД приймають участь у клінічних обходах на чолі з проф. Крючко Т.О., де надають консультативно-лікувальну допомогу пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні, а також в в ЛДЦ «Медіон» (проф. Крючко Т.О. та асистенти Волжан В.В., Білоброва О.В.).

 • зав. кафедри проф. Крючко Т.О. проводить фіксовані обходи у відділеннях Центру спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства (ЦСПД) «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради» та надає консультативну допомогу пацієнтам дитячої консультативної поліклініки ЦСПД, а також пацієнтам всіх дитячих стаціонарів м. Полтави та області;
 •  доц. Танянська С.М. приймає участь у клінічних обходах та надає лікувально-консультативну допомогу в педіатричному відділенні (кардіоревматологічні ліжка) Центру спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»;
 • доц. Несіна І.М., доц. Пода О.А., ас. Бубир Л.М. приймають участь у клінічних обходах та надають лікувально-консультативну допомогу в педіатричному відділенні (гастроентерологічні ліжка) Центру спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»;
 • ас. Щербак В.В., ас. Климко Д.О. приймають участь у клінічних обходах та надають консультативну допомогу в педіатричному відділенні (алергологічні ліжка) Центру спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»;
 • ас. Кузьменко Н.В., ас. Филенко Д.М. приймає участь у клінічних обходах та надають консультативну допомогу в педіатричному відділенні (нефрологічні ліжка) Центру спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»;
 • доц. Коленко І.О., ас. Олійніченко М.О. надають консультативну допомогу в кабінеті катамнестичного спостереження дитячої консультативної поліклініки ЦСПД.

Всі співробітники науково-педагогічного складу кафедри постійно згідно плану проходять атестацію для отримання/підтвердження лікарської категорії та мають діючу фахову кваліфікацію з педіатрії:

 • 4 лікарів вищої кваліфікаційної категорії.
 • 3 лікаря першої кваліфікаційної категорії
 • 2 лікаря другої кваліфікаційної категорії
 • 5 - мають сертифікати лікарів-спеціалістів.

Додатково: Доц. Танянська С.М. та ас. Волжан В.В. мають спеціалізацію з дитячої кардіоревматології; доц. Несіна І.М. має першу кваліфікаційну категорію з дитячої гастроентерології, доц. Пода О.А. – спеціалізацію з дитячої гастроентерології; ас. Черевко І.Г. має вищу кваліфікаційну категорію з фаху дитяча ендокринологія.

 • Проф. Крючко Т.О. та співробітники кафедри постійно приймають участь у медичних консиліумах по огляду тяжкохворих дітей та у семінарах міських та районних педіатрів. Кафедра приймає активну участь в щорічних регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, зʼїздах та семінарах, навчально-методичних конференціях університету. Проф. Крючко Т.О. приймає участь в роботі лікувально-консультативних комісій по розгляду випадків летальності в дитячих стаціонарах лікувальних закладів м. Полтави та приймає участь у роботі атестаційної комісії ДОЗ.
 • Проф. Крючко Т.О. є головою Полтавського обласного медичного товариства педіатрів. Протягом року щомісячно згідно плану проводяться засідання товариства, деякі з них за участю головних експертів МОЗ України.
 • Проф. Крючко Т.О. є членом мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Педіатрія та неонатологія» згідно наказу МОЗ України №1908 від 18.08.2020 р. Завідувачка кафедри  проф. Крючко Т.О. разом з доцентами Ткаченко О.Я та Несіною І.М. входять до робочої групи експертів Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) за напрямом «Стаціонарна допомога дітям та дорослим без хірургічних втручань» згідно наказу №234 від 16.09.2020 р.

Під егідою ЮНІСЕФ провідні фахівці КП «ПОДКЛ» і по сумісництву викладачі кафедри педіатрії N2 Оксана Іваненко та Валерія Пивоваренко систематично здійснюють виїзд по районах Полтавської обласні, оглядають, обстежують, консультують та проводять лікування діток

 

Новітні технології впроваджені співробітниками кафедри в практичну діяльність лікувальних закладі

Співробітники кафедри протягом року здійснюють впровадження нових методів діагностики та лікування дитячих захворювань в роботу відділень КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» (з 01 вересня 2022 року Центр спеціалізованої педіатричної допомоги комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфасовського Полтавської обласної ради»).

За 2020/2022 роки

 • «Спосіб діагностики функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №1 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження 01.09.2019р.  по 28.05.2020р. (відповідальна доц. Несіна І.М.)
 • Спосіб ранньої діагностики кардіологічних подій у дітей молодшого шкільного віку, які займаються футболом (впроваджено в роботу педіатричного відділення №1 КП «ПОДКЛ»),  термін впровадження - 03.01.2019р.  по 28.05.2020р. (відповідальна доц. Танянська С.М.)
 • «Спосіб визначення респіраторної адаптації у хлопчиків, які займаються футболом» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №2 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження - 03.01.2019р.  по 28.05.2020р. (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.)
 • «Спосіб прогнозування ранньої діагностики бронхіальної астми у дітей» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №2 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження - 01.03.2020р. та на постійній основі. (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.)
 • «Спосіб прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей з урахуванням асоціацій генотипів поліморфізму С/А гена COL1A1 з показниками функції зовнішнього дихання» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №2 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження - 01.03.2020р. та на постійній основі (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.).
 • «Спосіб прогнозування ризику розвитку дистального прикусу у дітей, як ізольованого, так і поєднаного з алергічним ринітом» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №1 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження вересень 2020р. – вересень 2021р. (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.)
 • «Спосіб ранньої діагностики алергічного риніту у дітей з дистальним прикусом» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №2 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження - 01.03.2020р. та на постійній основі. (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.).
 • «Додаткове призначення вітаміну D до комплексного лікування дітей дошкільного віку з назофарингеальними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби» (впроваджено в роботу педіатричного відділення №1 КП «ПОДКЛ»), термін впровадження – 2019-2020рр. (відповідальна доц. Пода О.А.).
 • «Методика діагностики харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та атопічним дерматитом» (впроваджено в роботу педіатричного відділення КП «ПОДКЛ»), термін впровадження  2021р.–2022р. та на постійній основі (відповідальна доц. Ткаченко О.Я.)
 • Впровадження комплексу діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів для спостереження за дітьми шкільного віку, які перенесли корона вірусне (SARS-Cov-2) інфікування термін впровадження – 2020-2022рр. та на постійній основі (відповідальна доц. Пода О.А.).

Відповідальна за проведення лікувально-консультативної роботи кафедри доц. Пода О.А.